Thứ Năm, 18 tháng 3, 2021

Đẩy nhanh tiến trình lên quận, bất động sản Nhà Bè, Bình Chánh, Hóc Môn sẽ như thế nào?

 Thông tin Sở Nội vụ có tờ trình gửi UBND Tp.HCM về việc chuyển huyện Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè thành quận (hoặc thành lập thành phố thuộc Tp.HCM) giai đoạn 2021-2025 đã tạo nên hiệu ứng với thị trường BĐS các khu vực này.


Theo dự thảo kế hoạch kèm tờ trình của Sở Nội vụ, việc thành lập đơn vị hành chính quận (hoặc thành phố thuộc TP) phải bảo đảm phù hợp với các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Đại hội đại biểu TP lần thứ XI thông qua.

Trong đó, tập trung đẩy nhanh điều chỉnh tổng thể đồ án quy hoạch chung TP làm cơ sở để triển khai đồ án quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết các huyện; các chương trình, đề án trong 3 chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm của TP. Rà soát, đánh giá hiện trạng các tiêu chuẩn của huyện, xã - thị trấn theo quy định về phân loại đô thị để tập trung nguồn lực đầu tư phát triển đô thị đạt tiêu chuẩn của quận (hoặc thành phố thuộc TP) và phường trực thuộc.

Cũng theo tờ trình, trong số các giải pháp thực hiện sẽ có việc ưu tiên ngân sách để tổ chức lập, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, nhất là các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng, quy hoạch chi tiết các khu đô thị mới... Cùng với đó, nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch, tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý kiến trúc đô thị.


Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Hoàng, Giám đốc Nghiên cứu & Phát triển (R&D) DKRA Vietnam cho hay, về quy hoạch đô thị và dân cư, tổng thể quy hoạch Tp.HCM sẽ là một thành phố đa trung tâm với 5 khu đô thị (sau TP.Thủ Đức - thành phố đầu tiên của Tp.HCM được thành lập ở khu Đông, mới đi vào hoạt động). Dự kiến, sẽ có các thành phố ở khu Nam, khu Bắc, khu Tây.

Trước đây, trong giai đoạn 1995 - 2005, hàng loạt các dự án dân cư của các chủ đầu tư được cấp phép nhưng khá manh mún, rời rạc, thiếu tính hệ thống và liên kết. Công tác quy hoạch đô thị và dân cư sắp tới sẽ có rất nhiều việc để làm, từ đó định hướng hình hài đô thị cũng như tương lai những thành phố như TP.Thủ Đức.

Theo ông Hoàng, đi cùng quy hoạch đô thị và dân cư là quy hoạch hạ tầng giao thông và hạ tầng xã hội. Có thể thấy, ngoài khu Đông được đầu tư mạnh mẽ trong hơn 10 năm qua, các khu vực khác quanh khu trung tâm chưa được đầu tư đúng mức, đáp ứng nhu cầu phát triển. Do đó, đề án nâng cấp một số huyện thành quận (hoặc thành phố thuộc Tp.HCM) sẽ mang đến những tác động và thách thức.